Termín akce: 21.-23.9.2012

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA:

Termín hospitalizace:       21. – 23.9.2012
Místo hospitalizace:         Burčákový sraz XJR – Kamínka

Jméno:                         105 pacientů – Yamaha XJR
Pojišťovna:                    001 XJR

Subj.: Pacienti byli přijati na léčení ve velmi špatném stavu, časté bolesti v krku, střevní problémy, ztuhlé klouby, psychické poruchy a špatná nálada.

Obj.: orient., spolupr., TK velmi nízký, RTG – o.k., častá apatie

Dg.: moribundus abstinentus dx. (definice moribundu)

Therapie:

perorální infuse Burcak 100%, obstřik krčních mandlí Slivovitz 50,5%, rehabilitace formou chůze v kruzích a tance, pravidelně prokládat certifikovaným alkoholem nad 20%.

Pro těžké případy nebo nešťastníky srazu použít svěrací kazajku.

Průběh léčby:

První den pacienti ze začátku jen obtížně spolupracovali a lékařský tým musel vyvinout velké úsilí k překonání první nedůvěry. Po zahájení léčby a dosažení prvních medicínských úspěchů se stav pacientů a ochota spolupracovat výrazně měnily. Po rozpoznání účinnosti naší léčebné metody začali pacienti sami aktivně aplikovat doporučené medikamenty, až došlo k nechtěnému předávkování pacienta, kterého musel lékařský tým několikrát resuscitovat v prostorách dětského koutku a následně byl uložen na jednotku JIP. Někteří pacienti byli dokonce tak úspěšně uzdraveni, že nepotřebovali spánek a místo něj absolvovali ranní procházku na čerstvém vzduchu nebo zahřívací jízdu v lesním prostoru.

Druhý den byla pacientům provedena ukázková hromadná jízda střízlivosti s následnou aplikací rehabilitačního tělocvičného programu, podporou plicní činnosti a vybraným pacientům byla provedena speciální elektroléčba. Následně byla na pacientech yyzkoušena žaludeční a střevní odolnost formou nemocničního kotlíku a ovocných likérů, stejně jako psychická odolnost za pomocí hudební a hlasové produkce.

Závěr:

U většiny pacientů byla diagnostikována úspěšná léčba bez komplikací s viditelnými výsledky a objektivně zlepšeným stavem.

Doporučení:

Hojně tekutin, klidový režim, v případě obtíží okamžitá kontrola a zahájení další léčby.

Zpracoval:

doc. MUDr. Mrožík, CSc. & lékařský team M*A*C*H

Zakončení a vyhodnocení léčby – 1.

Zakončení a vyhodnocení léčby – 2.

Zakončení a vyhodnocení léčby – 3.

Sobotní soutěže

… na parketě

Karaoke

Náča
Author: Náča

XJRide to live